Blandat

OLJA GIVER FORDONET LIVSKVALITE

2007-03-27 00:17 #0 av: Svorsken

Olja är en tema som för många är svårt att förhålla sig till. Olika Brands konkurrerar om kunderna, och detta påvärkar prisarna, men i stort är det inte mycket som skiljer på leverantör och brand. Artikkelen söker at gi en införing i tema. ~Svorsken~

 

OLJA GIVER  FORDONET  LIVSKVALITE

 

Denna artikkel är skrivit av det skäl at kanske hjälpa dom många som tycker at oljor generelt och motoroljor specielt är svårt att förstå. Att skriva kort i detta tema är inte lätt så urskäckta.

Källor är olika sajter, tidningar, tvkanaler och kompetente personar.

Olja är inte bare olja. Åsikter om olja fins lika många som det fins debatanter til teman .

Beteckningarna är så många och koderna så  varierande at knappast nogon har komplett koll på vad det hela handlar om.  Interessen i teman är mångasidig  från dom som genuint  är intresserad i at finna den optimala oljan för sitt ändamål via dom som vill sälja til högst mulig pris til dom som bara vill ha rätt i en diskution genem at visa till at man har läst här eller där.

 

Jag provar här at innviga dom som önskar förstå lite mera rund temaet som berör dom flesta här  på  forumet. genem att förstå håppas jag at läsaren blir i bätre stand att välja själva.

 

Fas I  Pumping från Jorden

API (= American petroleum index)  är en anerkänd internationel standard som  berättar nogot om   kvalitet på råoljan  (crude oil) som pumpas upp. När  DNO ( det norske oljeselskap) hittade olja i sina första hål i Kurdistan så hade oljan en index API 24. Detta är en middels kvalitet, til samanlikning med olja i från Nordsjöen som har väl 30. Oljan i Nordsjöen omtalas som värdens bästa och har en särskild prisnivå (brent olja).

 

Fas II Splitting i Produkter genem detillation

Se figuren i kommentarfältet

Denna råoljan går nu genem en prosess som är mycket lik  hembrentproduktion.

Genem destillation tas olika produktgruppor ut vid dom olika temperaturar som är specifick för dom enskilda produkterna ( kokpunkt).

När du destillerar slike oljor, får du aller överst i destillationstårnet de ultralätte fraksjonar, som nafta og flyplansoppa. I etagene under får du vanlig soppa, lätt parafin eller jetdrivstoff, lätt eldningsolja, diselolja  och  andre tyngre oljor.

När dom mäst intresanta produkterna är tatt ut är restmassan asfalt( det simplaste) i råoljan.. I Brent oljan är det så lita asfalt at   man kan nästan seia at  all råolje blir till högvärda produkter.

Från norsk råolje är det så lite asfalt kvar at den måste Norge stort sett importera, om dom skal ha til vägar. Deremot får du et utgångsläge av förstaklass för motoroljor baserad på mineralske forbindelser - smöremidler som er mer enn goda nog - vinter som sommar.

 

Fase III

Med utgångsläge i denna olja startar nu en mixing så oljan får den konsistens som vi söker genem innblandinga av olika saker. Dettta måste görast oavsett om det är mineralisk eller syntetisk olja man skal ha.

Det första är att  tillpassa  viskositetsindeksen. Detta är en siffra som berättar om hur bra oljan holder sig tunt eller tjock flytande vid mycket kalt eller myckett varma omgivningar.

Om den är för stel i kylan har den för dårlig pumpbarhet och oljan kommer inte fram så motoren skär sig.. blir den för tunn blir den  skyddande hinnan  för svag till att skydda och du får et havari av motor.

Exempl på tillsatsar

Polymerer (flytande plast) tjocknar lätta oljor

Alkydnaftalener påvärkar pumpbarhet/ hellbarhet (tyntflytande i kyla)

Anti oksidanter för at hindra oxydering/ ökar tryckfasthet . Syrene etser på stempelfjärar lagre, sôrpa reduserer smörjförmågan

Svavel och klor styrkar olja hinnan

Dispergentr för at halda sot och skitt flytande i oljan

Osv  OSv OSV

 

Motoroljor

Syntetisk motorolje är enligt informasjon från Statoil, Mobil, Castrol och HydroTexaco, baserad på kjemiske tricks. Fördelen är at den tål  mer kulde enn normala motoroljor gör, dom gorda av mineralolja.

Detta handlar om hur molekylna är satt saman. I syntetisk motorolja är molekylene sammenfoldet och giver god nog viskositet (pumpbarhet) även i sprängkyla. Då stelnar gärne mineralske oljor på grund av det naturliga paraffininnholdet.

Så hur görs syntetisk olja, då?

Syntetisk motoroljor är stort sett gjord av för-estrede råvaror. I kemien er et ester en produkt man får när et stoff reagerar med et annat på en spesiell, styrt måte.

Dom syntetiske smörj oljorna kom for fullt da jetmotornas ekstremt tunna og svärt trykk- och kyldutsatte smörjhinnor måste görast av nogot stärkare enn mineraloljer som fans.

 

Motoroljor delas i 3 grupper: Helsyntetisk , Delsyntetisk och Mineraloljer (billigast).

Grovt sett: Nya bilar (0-5 år) skal ha helsyntetisk olja, eldre bilar (5-10år) kan bruke delsyntetisk mens gamle bilar (10 år og eldre) kan bruke mineralolje.

Olja bör generelt skiftes efter ca. 5000 kjörde km, men en nyare bil som brukar helsyntetisk olja och holdes jevnt värm (feks. bil brukt i næring/taxi) kan kjöres opptil 10-15000km mellanm varje skift.

Riktig olja och riktige intervaller mellanm skiftna är  viktig for motorens "trivsel" och levtid, - oavsett bilens ålder.

Du kan avvika från rekomenderad  oljebrand om du väljer en annan olja med mindst samma spesifikationer.

Oljan spesifiseres/beskrivs i serviceklasser efter  API- eller ACEA-systemet.

API oppgis som feks. SA, SB, SC, etc. Jo längre ner i alfabetet bokstav nr. 2 er, jo bätre olje.

ACEA oppgis som A1, A2, B2, B3, etc. Jo högre siffra  bak bokstaven, jo bätre olja.

Oljans smörjförmåga är på flaskan beteknad i SAE.

SAE-värde är omtalad på flaskan med två siffror och en bokstav feks.: 0w-40 ellr 10w-30. (W = oljans viskositet/flutförmåga). Dette betyder oljans konsistens ändrar sig frå det första til det andre tallet eftersom temperaturen på motoren ökar, - och samtidig bevarer smörjförmågan.

Jo lägre den första siffran är jo mera tuntflytende är oljan i kald tilstånd. Dette bätrar starten vid låga temperaturar utan at det skal gå utöver smørjförmågan.

 

Detta sejer tekniske data!

Motorolja SAE 20W-40 API SG/CD över -10 °C
Motorolja SAE 20W-50 API SG/CD över -10 °C
Motorolja SAE 15W-40 API SG/CD över -15 °C
Motorolja SAE 15W-50 API SG/CD över -15 °C
Motorolja SAE 10W-40 API SG/CD över -20 °C
Motorolja SAE 10W-50 API SG/CD över -20 °C
Motorolja SAE  5W-50 API SG/CD Alla temp
Motorolja SAE  5W-30 API SG/CD Under 10 °C
Motorolja SAE 20W-40 CCMC G4 över -10 °C
Motorolja SAE 20W-50 CCMC G4 över -10 °C
Motorolja SAE 15W-40 CCMC G4 över -15 °C
Motorolja SAE 15W-50 CCMC G4 över -15 °C
Motorolja SAE 10W-40 CCMC G4 öer -20 °C
Motorolja SAE 10W-50 CCMC G4 över -20 °C
Motorolja SAE  5W-50 CCMC G4 Alla temp
Motorolja SAE  5W-30 CCMC G4 Under 10 °C
Motorolja SAE 10W-30 CCMC G5 över -20 °C
Motorolja SAE 10W-40 CCMC G5 över -20 °C
Motorolja SAE  5W-30 CCMC G5 Alla temp
Motorolja SAE  5W-40 CCMC G5 Alla temp
Motorolja SAE  5W-50 CCMC G5 All temp

 

Som med brands och läskdrykk handlar motoroljor om image, pris och kändslor.

För många är det viktigt at det exvis står på kannan -används av Mercedes, renault e l

Dom flesta köper sina oljor där som tankar, och där är prisarna högast.

 

Viktigast är at en väljer rätt viskose efter väder och förhålanden där du  bor. Att byta olj filter i rätt tid är klart viktig.

Skilnaden i olje til 1000kr för fyra liter och dom til 250 gir inte mycket olikhet i kvalite.

 

Till våra gamla terrängbilar är det nog inte nödvendigt med dyra syntetiska oljor. Noga med byte i rätt tid  och åtgärder under ekstrema vinterförhållanden.

Fordonstilvärkarens rekomendationer bör efterlevas.

 

Relaterade länkar

Av: Svorsken

Datum för publicering

  • 2007-03-26
Anmäl
2007-03-27 09:31 #2 av: Svorsken

Figur till artikkel

Anmäl
2007-06-19 00:13 #3 av: Storstu

Bra inlägg om oljor.

Lika viktigt är kanske att förstå vad oljan gör i din Valps motor. Det handlar inte bara om den nödvändiga smörjningen, utan också om att kontrollera temperaturer (kylning) och att transportera bort sot, koks och föroreningar till pappersfiltret.

En motors välbefinnande handlar inte bara om val av olja utan också att oljepumpen levererar rätt tryck och om att oljefiltret inte är igensatt och utan filterverkan. 

Om du missköter vattenpumpen påverkar detta inte bara motorns kylning utan också oljans kylning. Tänk på det innan ni häller i någon tveksam kylartätningssmörja för att stoppa en lyckande kylare eller otät vattenpump.

Sen finns i bra motoroljor olika små tillsatser (additiver) för att oljemolekylerna skall häfta bättre vid metallytor. I klartext betyder detta att smörjning då fungerar tillfredställande även om arbetstemperaturen är lite för hög eller om oljepumpen håller är på väg att tappa sugen och trycket är lite för lågt.

Har en bakgrund på ett lastbilsföretag. Där sa man att en motors livslängd hänger mer samman med bra oljekvalitet och välskött smörjsystem än med något annat........     

Anmäl
2008-07-28 07:24 #4 av: jonnybwoy

volvo 4 life!själv har jag kort en rödblock b 230 ifrån frankrike till sverige med utblåst frostplugg de var "torr" rätt ofta och höll ,min kamrat har plockat ut 500 hp pluss ur en 740 så jag tror inte man behöver "dalta "direkt med en valp är det typ 100 pållar eller? min hjälte driftar bland lyktsolparna å lastbilarna på denna film ,inte dragracingen mm peace!

njut:...äsch lite data analfabet grejar ej att länka ,sök på youtube:volvo 16v hedberg 530 hp

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.