2006-05-08 16:00 #0 av: AEriksson

Arbetet har startat med att samla all fakta som berör fordon som faller inom kategorien Volvo TGB (Terränggåendebil).

Först ut är 903 och C303, C202 kommer inom kort och det samma gäller de restande fordonen.

Vad återstår av arbetet ? :
- Volvo C202.
- Resterande inom Volvo TGB kategorien.
- Kortfattad historia rundt de respektive.
- Samla de respektive modellerna.

Behöver hjälp
Men till detta behöver jag hjälp. Sitter du på information om fordon som är eller inte är publiserade så är mitt stora önskemål att du sender detta till mig via "Kontakt". Det samma gäller om du märker stora fel i materialet som ligger ut.

Bilder
Till sist så kommer vi till det jag allra mest behöver, och det är bilder, jag har personlinge begränsat med privata bilder, så har du bilder på någon av våra TGB:er och gärna vill visa dessa till omvärlden, så är det bara att skicka dessa till följande adress: andreas.eriksson@moreinteractive.no

Alla som bidrar kommer vid publisering att bli krediterade med namn. Vi kan inte köpa några bilder, så du blir endas rik på ära och berömmelse.


Av: AEriksson

Datum för publicering

  • 2006-05-08