2008-12-02 22:05 #0 av: Knirken1

Kul läsa om någon fått till bra resultat (så bra som möjligt) ang minimering av CO och "svart rök" ur avgasröret på (originalmotor-bestyckad) 202. B20-motorerna är ju modernare än B18 med sin (B20.s) mera "moderna" förgasarbestyckning jmf med B18.

Finns bra tips hur (om nu någon lyckats bra) avgaserna från B20 blir "rätt" eller ändå bättre, så besikningen ej kör sig om/när "de" kollar.

- Jag kanske kan "fiska" reka lite fakta av "Den Gamle 202 mekanikern ev" om han minns hur man "gjorde" mesta möjliga "färgfri" rök. /Kn1