2008-09-11 23:01 #0 av: SM2RHL

Hej!

Nu har tempmätaren gett upp på min C202 den ligger stilla på runt 40-grader där skalan börjar.

Antar att tempgivaren ändrar sin resistans i förhållande till temperaturen då det bara är en ledare från den?

Får väl göra en koll på att ledningen är hel fram till mätaren och den ska väl ha en spänningsmatning men det får den kanske från "instrumenthuset".

Nå´n som vet mera?

Hej så länge!

//André..